03 OCTOBER 2019

KỶ NGUYÊN 4.0 TRONG Y TẾ - DỮ LIỆU LÀ NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN

"KỶ NGUYÊN 4.0 TRONG Y TẾ - DỮ LIỆU LÀ NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN" là chủ đề của hội thảo được tổ chức vào ngày 26/09/2019 tại hội trường Chính lầu 3 Bệnh viện ĐK Tỉnh Bình Thuận, với sự phối hợp giữa Công ty TNHH Y Khoa Đông Dương, Công ty TNHH Siemens Việt Nam và Bệnh viện ĐK Tỉnh Bình Thuận.

Với sự quan tâm tham gia của Đại diện Sở Y tế Bình Thuận, Ban Giám Đốc bệnh viện ĐK tỉnh Bình Thuận, Đại diện Ban Giám Đốc các bệnh viện trong khu vực tỉnh Bình Thuận cũng như Đại diện các Khoa, ban ngành liên quan trong toàn Tỉnh. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Cùng các chủ đề mang tính xu hướng cần phải có hiện nay trong quản lý bệnh viện nói chung cũng như lưu trữ, truyền tải và xử lý hình ảnh trong khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh nói riêng: "Số hóa Y tế trong kỷ nguyên 4.0" và "Dữ liệu là nền tảng cho sự phát triển" đã mang đến một cái nhìn tổng quan về lợi ích của việc số hóa trong y tế và về hệ thống lưu trữ, truyền tải và xử lý hình ảnh (PACS) cũng như tìm hiểu về cách hoạt động và các ứng dụng chuyên sâu của hệ thống PACS Siemens.

Việc trang bị hệ thống PACS tạo ra bệ phóng trong số hóa y tế tại bệnh viện cũng như góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện ĐK Tỉnh Bình Thuận và các bệnh viện lân cận. Từ đây, bệnh viện ĐK Tỉnh Bình Thuận không chỉ đi đầu, mở ra 1 bước tiến đột phá trong việc ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin, số hóa tại tỉnh Bình Thuận mà còn tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các bệnh viện trong toàn tỉnh Bình Thuận  từ các tuyến dưới có thể học tập mô hình ứng dụng PACS, và quan trọng hơn, bệnh viện ĐK Tỉnh Bình Thuận sẽ đóng vai trò đầu não, liên kết các bệnh viện trong toàn tỉnh, tiến đến việc số hóa dữ liệu bệnh nhân, hình thành trung tâm chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao, hiện đại, hỗ trợ hội chẩn liên bệnh viện trong toàn tỉnh nhà.