Máy Chụp Cắt Lớp Điện Trở Kháng Phổi PulmoVista® 500

  • Model: Đang cập nhật
  • Hãng sản xuất: Đang cập nhật
Mô tả ngắn:
Máy Chụp Cắt Lớp Điện Trở Kháng Phổi PulmoVista® 500 Cho phép quan sát trực tiếp theo thời gian thực sự thông khí ở các vùng phổi với hình ảnh gần tương đương ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT). Cung cấp hình ảnh chức năng phổi của bệnh nhân tại giường, liên tục, không xâm lấn, không có bức xạ ion hóa. Theo dõi trực tiếp các ảnh hưởng có thể tác động của các liệu pháp điều trị giúp duy trì việc phân phối khí tốt nhất mà không làm gián đoạn quá trình hô hấp. Cung cấp các dữ liệu xu hướng thay đổi của từng vùng phổi giúp dẫn dắt chiến lược thông khí bảo vệ phổi, hỗ trợ cai thở trong quá trình điều trị.

Máy Chụp Cắt Lớp Điện Trở Kháng Phổi PulmoVista® 500

Cho phép quan sát trực tiếp theo thời gian thực sự thông khí ở các vùng phổi với hình ảnh gần tương đương ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT).

Cung cấp hình ảnh chức năng phổi của bệnh nhân tại giường, liên tục, không xâm lấn, không có bức xạ ion hóa.

Theo dõi trực tiếp các ảnh hưởng có thể tác động của các liệu pháp điều trị giúp duy trì việc phân phối khí tốt nhất mà không làm gián đoạn quá trình hô hấp.

Cung cấp các dữ liệu xu hướng thay đổi của từng vùng phổi giúp dẫn dắt chiến lược thông khí bảo vệ phổi, hỗ trợ cai thở trong quá trình điều trị.