Máy trợ thở CPAP - Dolphin

  • Model: Dolphin
  • Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS)
Mô tả ngắn:

Máy thở nCPAP dạng bong bóng
Tích hợp theo dõi SPO2
Tích hợp máy nén khí và bình làm ẩm

Máy trợ thở CPAP - Dolphin

Trộn khí điều khiển điện tử, lưu lượng oxy và FiO2 điều chỉnh riêng biệt
Cài đặt nồng độ FiO2 trực tiếp không cần tính toán hay lập bảng
Bộ điều chỉnh trong cho phép nối với nhiều nguồn Oxy
100% các bộ phận có thể tái sử dụng, dễ vệ sinh