Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp kháng khuẩn

  • Model: Msure
  • Hãng sản xuất: Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company - MEDEP
Mô tả ngắn:
Phủ kháng khuẩn bằng nano bạc Khả năng kháng khuẩn đặc hiệu cao với các vi khuẩn phổ biến tại Việt Nam (E. coli, S.aures, P.aeruginosa) Mũi kim với số lần bẻ gập lên đến 9.6 lần

Phủ kháng khuẩn bằng nano bạc
Khả năng kháng khuẩn đặc hiệu cao với các vi khuẩn phổ biến tại Việt Nam (E. coli, S.aures, P.aeruginosa)
Mũi kim với số lần bẻ gập lên đến 9.6 lần