Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp không tiêu

  • Model: Mesight
  • Hãng sản xuất: Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company - MEDEP
Mô tả ngắn:
Nguyên vật liệu tổng hợp Ít gây phản ứng mô Cấu trúc đơn sợi dễ dàng đi xuyên qua mô, thắt nút tốt. Độ bền cơ tính cao, không tiêu, giữ mô trong thời gian dài

Nguyên vật liệu tổng hợp
Ít gây phản ứng mô
Cấu trúc đơn sợi dễ dàng đi xuyên qua mô, thắt nút tốt.
Độ bền cơ tính cao, không tiêu, giữ mô trong thời gian dài