Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp tự tiêu

  • Model: Esorb
  • Hãng sản xuất: Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company - MEDEP
Mô tả ngắn:
Chất liệu PGA & PG910. Thời gian hấp thụ 60-90 ngày Duy trì lực căng 80% 21 ngày

Chất liệu PGA & PG910.
Thời gian hấp thụ 60-90 ngày
Duy trì lực căng 80% 21 ngày