Lồng ấp trẻ sơ sinh cao cấp Isolette 8000 Plus

  • Model: Isolette 8000 Plus
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Lồng ấp trẻ sơ sinh cao cấp Isolette 8000 Plus •Kết cấu thành kép với dòng khí ấm 2 chiều giúp làm ổn định nhiệt độ môi trường •Tích hợp cân trọng lượng và vẽ biểu đồ phân tích theo dõi thay đổi trọng lượng. •Cung cấp các đồ thị xu hướng trong 7 ngày để theo dõi sự phát triển của bé •Tìm khoảng thân nhiệt tối ưu cho bé với phần mềm hiển thị và phân tích chênh lệch nhiệt độ trung tâm và ngoại biên

Lồng ấp trẻ sơ sinh cao cấp Isolette 8000 Plus

•Kết cấu thành kép với dòng khí ấm 2 chiều giúp làm ổn định nhiệt độ môi trường
•Tích hợp cân trọng lượng và vẽ biểu đồ phân tích theo dõi thay đổi trọng lượng.
•Cung cấp các đồ thị xu hướng trong 7 ngày để theo dõi sự phát triển của bé
•Tìm khoảng thân nhiệt tối ưu cho bé với phần mềm hiển thị và phân tích chênh lệch nhiệt độ trung tâm và ngoại biên