Lồng ấp trẻ sơ sinh Isolette C2000

  • Model: Isolette C2000
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Lồng ấp trẻ sơ sinh Isolette C2000 •Kết cấu thành kép với dòng khí ấm 2 chiều giúp làm ổn định nhiệt độ môi trường •Tăng tốc mành khí bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bị mất nhiệt khi mở cửa lồng •Tích hợp cân trọng lượng và vẽ biểu đồ phân tích theo dõi thay đổi trọng lượng. •Cung cấp các đồ thị xu hướng trong 7 ngày để theo dõi sự phát triển của bé

Lồng ấp trẻ sơ sinh Isolette C2000

•Kết cấu thành kép với dòng khí ấm 2 chiều giúp làm ổn định nhiệt độ môi trường
•Tăng tốc mành khí bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bị mất nhiệt khi mở cửa lồng
•Tích hợp cân trọng lượng và vẽ biểu đồ phân tích theo dõi thay đổi trọng lượng.
•Cung cấp các đồ thị xu hướng trong 7 ngày để theo dõi sự phát triển của bé