Lồng ấp vận chuyển Isolette TI 500/Trotter

  • Model: Isolette TI 500/Trotter
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Lồng ấp vận chuyển Isolette TI 500/Trotter Lồng ấp vận chuyển trẻ sơ sinh có thể tích hợp máy thở Kết cấu thành kép giúp ổn định nhiệt độ môi trường lồng ấp Giảm dịch chuyển của trẻ sơ sinh trong lồng ấp nhờ hệ thống dây đai an toàn Có vị trí đặt bình oxy và khí nén bên dưới lồng ấp Tích hợp bộ tạo ẩm thụ động Pin dự phòng lên đến 90 phút hỗ trợ quá trình vận chuyển đường dài

Lồng ấp vận chuyển Isolette TI 500/Trotter

Lồng ấp vận chuyển trẻ sơ sinh thể tích hợp máy thở

Kết cấu thành kép giúp ổn định nhiệt độ môi trường lồng ấp

Giảm dịch chuyển của trẻ sơ sinh trong lồng ấp nhờ hệ thống dây đai an toàn

vị trí đặt bình oxy và khí nén bên dưới lồng ấp

Tích hợp bộ tạo ẩm thụ động

Pin dự phòng lên đến 90 phút hỗ trợ quá trình vận chuyển đường dài