Máy gây mê cao cấp Primus IE

  • Model: Primus IE
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Máy gây mê cao cấp Primus IE Màn hình màu 12 inch cho phép quan sát và điều khiển dễ dàng. Quy trình test máy hoàn toàn tự động. Mode thở chuyên dụng mổ nội soi AutoFlow. Theo dõi nồng độ thuốc mê và CO2, chỉ số MAC trên màn hình. Hướng dẫn điều chỉnh lưu lượng gây mê dòng thấp tối ưu với Econometer. Cảm biến oxy thuận từ không cần thay thế định kỳ.

Máy gây mê cao cấp Primus IE

Màn hình màu 12 inch cho phép quan sát điều khiển dễ dàng.

Quy trình test máy hoàn toàn tự động.

Mode thở chuyên dụng mổ nội soi AutoFlow.

Theo dõi nồng độ thuốc và CO2, chỉ số MAC trên màn hình.

Hướng dẫn điều chỉnh lưu lượng gây dòng thấp tối ưu với Econometer.

Cảm biến oxy thuận từ không cần thay thế định kỳ.