Thiết bị đo độ mê và độ đau - CONOX

  • Model: CONOX
  • Hãng sản xuất: Fresenius Vial S.A.S.- Pháp
Mô tả ngắn:

Thiết bị duy nhất đo được đồng thời độ mê (qCON) và độ đau (qNOX) thông qua một cảm biến.

Thiết bị đo độ mê và độ đau - CONOX

Monitor đo độ sâu gây mê không xâm lấn theo dõi kết hợp cả độ sâu gây mê và khả năng đáp ứng với kích thích đau trên bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật.

Cả hai thông số độ mê và khả năng đáp ứng với kích thích đau được đo trên cùng một dải điện cực

Bổ sung các thông số đo khác như: EMG, BSR, SQI giúp đánh gia tình trạng bệnh nhân gây mê một cách chính xác hơn

Hiển thị và lưu trữ chỉ số đo được với thiết bị khác thông qua bluetooth