Máy giúp thở cao cấp Evita V300

  • Model: Evita V300
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Máy giúp thở cao cấp Evita V300 Cảm biến oxy thuận từ không cần thay thế định kỳ, tiết kiệm chi phí vận hành máy. Công nghệ AutoFlow tự động điều chỉnh mức áp lực đối với sự thay đổi cơ học phổi của bệnh nhân trong chế độ thông khí kiểm soát thể tích Tùy chọn theo dõi CO2 nhằm phát hiện dễ dàng các vấn đề về thông khí. Phần mềm SmartCare/PS giúp tự động hóa  quy trình cai thở máy thường quy giúp giảm đến 30% thời gian cai thở máy (Cochrane 2014)

Máy giúp thở cao cấp Evita V300

Cảm biến oxy thuận từ không cần thay thế định kỳ, tiết kiệm chi phí vận hành máy.

Công nghệ AutoFlow tự động điều chỉnh mức áp lực đối với sự thay đổi cơ học phổi của bệnh nhân trong chế độ thông khí kiểm soát thể tích

Tùy chọn theo dõi CO2 nhằm phát hiện dễ dàng các vấn đề về thông khí.

Phần mềm SmartCare/PS giúp tự động hóa  quy trình cai thở máy thường quy giúp giảm đến 30% thời gian cai thở máy (Cochrane 2014)