Monitor theo dõi bệnh nhân Vista 120S

  • Model: Vista 120S
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Monitor theo dõi bệnh nhân Vista 120S Màn hình cảm ứng 12 inch. Tích hợp 3 kênh huyết áp xâm lấn Theo dõi EtCO2 công nghệ mainstream hoặc Side Stream với dòng lấy mẫu 50 ml/phút. Có thể hiển thị các thông số từ máy thở, máy mê, các module đo khí của Draeger. Có thể nâng cấp theo dõi cung lượng tim. Pin lên đến 350 phút

Monitor theo dõi bệnh nhân Vista 120S

Màn hình cảm ứng 12 inch.

Tích hợp 3 kênh huyết áp xâm lấn

Theo dõi EtCO2 công nghệ mainstream hoặc Side Stream với dòng lấy mẫu 50 ml/phút.

thể hiển thị các thông số từ máy thở, máy mê, các module đo khí của Draeger.

thể nâng cấp theo dõi cung lượng tim.

Pin lên đến 350 phút