Monitor trung tâm Infinity Central Station

  • Model: Infinity Central Station
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Monitor trung tâm Infinity Central Station Theo dõi cùng lúc đến 64 monitor đầu giường Hiển thị và lưu trữ toàn bộ các sự kiện của monitor đầu giường trong 120 giờ Tương tác hai chiều với monitor đầu giường. Kết nối với hệ thống mạng bệnh viện nhằm theo dõi dữ liệu bệnh nhân toàn diện. Cho phép theo dõi thời gian thực dữ liệu từ các thiết bị của Draeger

Monitor trung tâm Infinity Central Station

Theo dõi cùng lúc đến 64 monitor đầu giường

Hiển thị và lưu trữ toàn bộ các sự kiện của monitor đầu giường trong 120 giờ

Tương tác hai chiều với monitor đầu giường.

Kết nối với hệ thống mạng bệnh viện nhằm theo dõi dữ liệu bệnh nhân toàn diện.

Cho phép theo dõi thời gian thực dữ liệu từ các thiết bị của Draeger