Monitor trung tâm Vista 120 CMS

  • Model: Vista 120 CMS
  • Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Đức
Mô tả ngắn:
Monitor trung tâm Vista 120 CMS Theo dõi cùng lúc đến 64 monitor đầu giường Theo dõi 72 giờ dữ liệu bệnh nhân Lưu trending đến 240 giờ. Tương tác hai chiều với monitor đầu giường. Có tùy chọn phần mềm tách rời để cài đặt trên máy tính thông thường

Monitor trung tâm Vista 120 CMS

Theo dõi cùng lúc đến 64 monitor đầu giường

Theo dõi 72 giờ dữ liệu bệnh nhân

Lưu trending đến 240 giờ.

Tương tác hai chiều với monitor đầu giường.

tùy chọn phần mềm tách rời để cài đặt trên máy tính thông thường